návody ovladačů - Defro - automatické kotle na tuhá paliva, uhlí, dřevo, pelety, Defro, Optima

návody ovladačů

Zvětšit

návod ovladače st 430

Termoregulátor typu ST-430 je určen k obsluze míchacího trojcestného nebo čtyřcestného ventilu s možností připojení přídavného čerpadla ventilu.
Tento ovladač je vybaven funkcí řízení podle počasí a disponuje možností připojení pokojového regulátoru.
Další výhodou zařízení je zajištění teploty návratu, která plní funkci ochrany před varem vody v krátkém oběhu kotle a před příliš nízkou teplotou vody vracející se do kotle.


Zvětšit

Termolegurátor ST 402 je určen k obsluhování instalací solárních kolektorů pro různé konfigurace sestav. Toto zařízení řídí činnost kolektorových čerpadel (nebo čerpadla a ventilu)
na základě měření teploty solárních baterií a teploty akumulační nádrže (dvou nádrží). Volitelně je možné připojit přídavné zařízení: oběhové čerpadlo, elektrická spirála a vysílat signál do kotle ústředního topení kvůli jeho rozhoření
Řízení oběhového čerpadla a vydávání signálu k zapálení kotle  ústředního topení je možné bezprostředně z ovladače, ale v případě ovládání topnou spirálou je nutný ještě dodatečné relé.